Dogodne i przystępne warunki pożyczki dla każdego

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pożyczkę?
  Pożyczka oferowana jest Klientom, którzy mieszkają na stałe w Polsce, są w wieku od 20 do 80 lat, otrzymują udokumentowany stały dochód w Polsce, posiadają aktywny rachunek bankowy oraz nie widnieją w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).
 2. Czy można otrzymać pożyczkę, jeśli posiada się kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?
  Pożyczkę można otrzymać, jeżeli nie posiada się zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie widnieje w rejestrze dłużników BiG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).
 3. Kiedy można złożyć wniosek o pożyczkę?
  Wniosek o pożyczkę można złożyć drogą elektroniczną poprzez serwis Pożyczka-ratalna.pl w trybie 24/7, a więc 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wnioski rozpatrywane są w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.
 4. Czy do otrzymania pożyczki wymagane są jakieś dokumenty?
  Standardowo nie są wymagane żadne dokumentów, lecz w niektórych przypadkach pożyczkodawca może poprosić o przedstawienie dodatkowego dokumentu, np. potwierdzającego wysokość dochodów.
 5. Czy można ubiegać się o pożyczkę, jeśli nie została spłacona poprzednia?
  Klient może ubiegać się o kolejną pożyczkę jeżeli spłacił już przynajmniej połowę rat bieżącej pożyczki.
 6. Kiedy kwota pożyczki trafia do pożyczkobiorcy?
  Kwota przyznanej pożyczki pojawia się na wskazanym przez Klienta koncie następnego dnia roboczego po wydaniu pozytywnej decyzji i otrzymaniu podpisanej umowy.
  Jeżeli w trakcie składania wniosku jako sposób wypłaty zostanie wskazana wypłata czekiem GIRO to kwota pożyczki może zostać wypłacona przez Klienta na dowolnej poczcie jeszcze tego samego dnia, w którym podpisana została umowa.
 7. Kiedy i na jaki rachunek bankowy należy spłacać raty pożyczki?
  Po wypłacie środków pożyczki na podany przez Klienta adres korespondencyjny i mailowy przesyłany jest harmonogram spłaty. Miesięczne raty spłaca się przelewem w terminach wskazanych w harmonogramie na podany w umowie numer rachunku bankowego. Jest indywidualny numer dla każdego klienta.
 8. Czy można spłacić pożyczkę przed terminem?
  Klient ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Przed dokonaniem spłaty należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dokładnej kwoty do spłaty.
 9. Co zrobić, jeśli pojawi się problem z terminową spłatą pożyczki?
  W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.
 10. Jakie są powody otrzymania decyzji negatywnej?
  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia pożyczki to:
  • zadłużenie Klienta widniejące w Krajowym Rejestrze Dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor lub Związku Banków Polskich.
  • zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki stwierdzone na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku.
  • brak możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.
 11. Czy dane przesyłane we wniosku są bezpieczne?
  Wszelkie informacje o Kliencie znajdujące się we wniosku i przesyłane do pożyczkodawcy są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do danych przez osoby nieupoważnione. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę o ochronie danych osobowych.
 12. Czy mogę otrzymać pożyczkę jeśli nie mam konta bankowego?
  Oczywiście tak. Wystarczy, że składając wniosek jako sposób wypłaty pożyczki wybierze się opcję: "Odbiór na poczcie czekiem GIRO". Kwotę pożyczki będzie można wypłacić na dowolnej poczcie.

Serwis Pożyczka-ratalna.pl swoją ofertę kieruje do wszystkich, których interesuje szybka pożyczka przez internet. Usługi dostępne są dla każdego, kto może udokumentować uzyskiwane dochody. Każda pożyczka przez internet jest przyznawana według takiej samej procedury. Klient wypełnia specjalny formularz na stronie i w ten sposób wnioskuje o przyznanie kredytu. Ustala również kwotę oraz czas, w jakim długoterminowa pożyczka pozabankowa zostanie spłacona. Na podstawie wprowadzonych danych podejmowana jest decyzja oraz przygotowywane są odpowiednie dokumenty. Do klienta wysłana jest umowa kredytu oraz harmonogram spłaty. Po odesłaniu podpisanych dokumentów, kwota, o którą klient wnioskował przekazywana jest na jego rachunek. Środki z pożyczki można również odebrać na dowolnej poczcie czekiem GIRO.
WEŹ POŻYCZKĘ
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
22 46 00 306
info@pozyczka-ratalna.pl
Szczegółowe informacje
Formularz informacyjny Wzór umowy